ไพ่บาคาร่า

สภาพอากาศแปรปรวน คาดคลื่นความร้อน » Kashmir.Today

คาดว่าจะมีอากาศร้อนและแห้งในช่วง 7 วันข้างหน้า

อาจมีฝนโปรยปรายในบางแห่งในวันนี้ จนถึงช่วงบ่าย/เย็น

สภาพอากาศแห้งจะครอบงำในช่วง 7 วันข้างหน้า ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นหลายระดับ

06-08 มิถุนายน:

ในหุบเขาแคชเมียร์ อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 34 ° C ในบางสถานที่ โดยมีความเป็นไปได้สูงสุดสำหรับเขต Kupwara

ในภูมิภาคชัมมู อุณหภูมิสูงสุดในบางสถานที่อาจถึง 45 องศาเซลเซียส

ขอแสดงความนับถือ: สภาพอากาศแคชเมียร์